Reise til og fra fysioterapeut
Hva kan jeg få dekket?
Du kan få dekket reise til og fra behandling hos fysioterapeut. Hovedregelen fra 1.oktober 2016 er at avstanden til behandlingssted må være minst 10 km hver vei.Det betales en standardsats per kilometer. For reiser over 300 km dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport.
  • Fysioterapeuten avgjør om du eventuelt trenger drosje, og ordner med bestilling av denne. Da skal du ikke søke om dekning av reiseutgifter.
  • Kjører du selv søker du ved å fylle ut søknaden elektronisk eller på papir i etterkant. Du kan søke elektronisk på helsenorge.no. Her inner du søknadskjema for å skrive ut og søke manuelt, eller du kan få det hos fysioterapeuten. Utlegget du har hatt til kjøring til og fra behandling, vil så bli tilbakebetalt deg på din konto.
  • Reiseregningsskjema på papir sendes til:
  • Pasientreiser HF
  • Postboks 2533 Kjørbekk
  • 3702 Skien