Astma og allergi
Forskning viser at risikoen for å utvikle allergi øker ved inntak av for mye planteolje og margin, dvs. økt omega-6 nivå i kroppen. Betydning av forholdet mellom omega-6 og omega-3 ser også ut til å spille en vesentlig rolle.

Forskning viser at omega-3-fettsyrer styrker immunforsvaret og reduserer betennelsesaktiviteten i kroppen.
Dette er trolig også hovedforklaringen på at tilskudd av omega-3-fettsyrer, særlig tidlig i livet, kan bedre sykdommer som astma og allergi.

For høyt innhold av omega-6-fettsyrer i forhold til omega-3-fettsyrer har negativ innvirkning på inflammasjonsprosessen. For store mengder av omega-6-fettsyrer kan bidra til unaturlig høy aktivering av immunforsvaret. Motsatt vil passe store mengder omega-3-fettsyrer virke begrensende på den samme tilstanden, som ofte omtales som “stille betennelse”. Det er derfor overveiende sannsynlig at endring i inntaket av disse fettsyrene er en av forklaringene på den økte forekomsten av allergier og astma.

Hvis man øker inntaket av omega-3 og samtidig unngår å innta margarin og omega-6-holdige planteoljer, vil man kunne oppnå en bedring av symptomene fra astma og allergi.

Spesielt interessant er en studie som ble gjort på japanske barn, der
astmasymptomene ble redusert betraktelig ved inntak av omega-3-fettsyrer. Effekten av astmamedisin ble samtidig bedret.

Studier med tilskudd av fiskeolje til gravide ser ut til å redusere forekomsten og alvorlighetsgraden av allergi. Tilskudd av fiskeolje til barn knyttes til positive endringer i immunforsvaret hos barnet, selv om det er behov for mer forskning for å fastslå om endringene har klinisk betydning.

Er du plaget med astma, allergi eller betennelsestilstander i kroppen, så kan det være greit å ta en fettsyreanalyse, og få undersøkt fettsyrebalansen i kroppen.