Søvnproblemer
Søvnproblemer er en vanlig lidelse i befolkningen. I følge en undersøkelse foretatt av Statistisk sentralbyrå, SSB, hadde 18 % av 5000 spurte, brukt sovemedisiner. Døgnrytmeforstyrrelser er et vanlig problem for en betydelig del av befolkningen.

Symptomer på søvnproblemer er:
  • Ligge våken i timevis før man sovner.
  • Våkne en eller flere ganger i løpet av natten.
  • Dårlig søvnkvalitet.
  • Følelsen av å ikke være uthvilt selv om man har sovet normalt lenge.
  • Vanskelig for å våkne og stå opp.
  • Lang tid for å komme opp på et våkenhetsnivå hvor man fungerer normalt.

Inntak av virkningsfull mengde omega-3 har vist oppsiktsvekkende positive resultater for å bedre søvnproblemer.
Den positive effekten kan hovedsakelig sees i lys av tre kjemisk/biologiske sammenhenger:

Hvis det er underskudd av EPA i kroppen på grunn av mangler i kostholdet, eller på grunn av blokkering av enzymet delta-6-desaturase, vil det oppstå mangel på mediatorer fra EPA som gir naturlig søvn. Mediatorer er kjemiske forbindelser som formidler signaler i biologiske prosesser. Resultatet av dette er at kroppen ikke får tilstrekkelig av den dypeste søvnen, og dette øker i sin tur søvnbehovet. Mediatorer, eller eikosanoider, fra arakidonsyre - AA, PGD2 og PGE2, virker henholdsvis søvnfremmende og søvnhemmende. Vanligvis vil PGE2, som gjør oss våkne, være den dominerende eikosanoiden. Mediatorer fra EPA vil blokkere konverteringen av arakidonsyre til PGE2.

  1. Bedrer Melatonin nivået
I forbindelse med søvnproblemer er det også en sammenheng mellom nivåene av DHA og søvnhormonet melatonin. Undersøkelser viser at at inntak av omega-3-fettsyren DHA bedrer nivået av melatonin og følgelig kan gi bedre søvn.

  1. Positiv effekt på cellemembranene
I forbindelse med søvnproblemer bidrar omega-3 positivt på en tredje måte som er knyttet til positiv effekt på cellemembranene. Omega-3-fettsyrene gjør cellemembranene elastiske og mer permeable, eller gjennomtrengelige. Dette medfører at ionekanaler og neurotransmitterreseptorer i hjernecellenes membraner fungerer bedre, som igjen er med på å bedre søvnkvaliteten.

Vi tester fettsyrebalansen, og kan fortelle om det er behov for tilskudd av f.eks. Omega3-fettsyrer.