Hva må jeg betale for behandlingen?
Fri behandling
Følgende pasientgrupper har rett til fri behandling. Det vil si at behandlingen i sin helhet dekkes av det offentlige.
  • Dette gjelder alle som har en godkjent yrkesskade.
  • Barn under 16 år
Nye regler gjør at du ikke trenger henvisning fra lege.
Behandling med egenandel
De pasientgruppene som ikke har rett til full refusjon, må betale en egenandel som varierer med hvilken behandling pasienten mottar.
Når du har betalt egenandels tak 2, kommer du på frikort. All behandling utover dette vil da være gratis.

PRISER PÅ FYSIOTERAPITJENESTER
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
Utskrift/kopiering av pasientjournal. Ekspedisjonsgebyr

Stacks Image 27