San Omega Analyse: Måling av din fettsyrebalanse
San Omega Analyse måler 26 fettsyrer, noe som utgjør mer enn 99 % av dine totale fettsyrer i kroppen. Testen er en blodprøven som tas i fingeren, og sendes til et labratorium i Tyskland per post. Ut fra testresultatene får man en bedre forståelse av egen ernæring i forhold til fysiologiske aspekter og helse.

Testen gir deg derfor en svært god oversikt over hvordan det egentlig står til inni kroppen din, og om hvor du har mulighet til en endring for å oppnå en helsegevinst.
Stacks Image 14
Testen viser bl.a.:
  • Omega-6/3-forholdet: Gir en indikasjon på betennelsesnivået i kroppen. Et høyt omega-6/3-forhold kan være ugunstig i forhold til flere betennelsesproblemer inkludert reumatiske lidelser.
  • Omega-3-Indeks: Måler nivået av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Flere studier bekrefter en positiv relasjon på hjerte-karlidelser ved en omega-3-indeks over 8 %, og en negativ dersom du ligger for lavt.
  • Industriell transfettandel: Et høy andel industrielle fettsyrer i kroppen er forbundet med negative helseeffekter, og det er ønskelig med et lavt inntak i kostholdet. I en gjennomgang av tilgjengelige forskningsstudier konkluderte WTO i 2009 med at transfett øker risikoen for hjerte- og karsykdommer.
  • Fleksibilitet i cellemembranen: En fleksibel cellemembran er viktig fordi det øker cellenes kapasitet til å ta opp næring og skille ut avfallsstoffer.
Vi hjelper til med tolkning av individuelle blodprøver og gir deg ernæringsrådgivning om du ønsker det.
Blodprøven analyseres etter kravene til kvalitet og kompetanse iht. DIN ISO 15189.
San Omega analyse koster kr 750,-.