Treningssenteret
Treningssenteret kan benyttes alle dager fra klokka 07.00 - 22.00. Lørdag og søndag fra 10.00-22.00. Det finnes noen nøkler for utlån, slik at du kan trene når det passer deg. Ved spørsmål ta kontakt. Vårt motto er at fysisk aktivitet skal være sosialt og hyggelig!
Stacks Image 8
Stacks Image 10
Vi holder prisene lave slik at alle som ønsker det, også skoleelever og studenter, skal ha mulighet til å trene.

Treningsavgiften er for 2022 kr 500,- pr halvår. Betales til konto nummer 4796 05 00802. Husk å merke med navn på den som trener! Du kan også Vippse: mob. 90 12 38 08. Ønsker du å betale kontant, så ha nøyaktig beløp, da vi ikke har vekslepenger liggende.

Vårhalvår: Januar - Juni
Høsthalvår: Juli - Desember

Enkelttimer betales med kr 50,-, dersom du ikke vil betale fullt medlemskap eller har med besøkende.
NB! Har du glemt å betale medlemsavgift i forrige semester, så skal det betales først. Ikke betalt medlemskap kan medføre utestenging.

Avgiften skal dekke utgifter som strøm, vasking, vedlikehold, forsikring, samt innkjøp og reparasjon av apparatene. For å holde prisene så lave, må alle som bruker treningssenteret betale treningsavgiften uoppfordret! Vi får ingen støtte til drift av Treningssenteret.
Stacks Image 19
VIKTIG 1: Trening skjer på eget ansvar og risiko. Tren gjerne sammen med andre om du skal utføre utfordrende og tunge løft/øvelser.
VIKTIG 2: Husk å rydde på plass etter deg! Ikke alle er like sterke, og klarer å løfte tunge vekter av apparatene. Tenk også på at fysioterapeuten er blind og derfor ikke ser ting som ligger utover gulvet. Dette vanskeliggjør arbeidet da han kanskje ikke finner utstyr han trenger i arbeidet sitt, eller han kan snuble i ting og kan skade seg. Drikkeflasker skal tømmes og settes i kassen for retur, flasker som ikke kan pantes kastes i søpla (bortsett fra glassflasker).

Takk for hjelpa med å holde Treningssenteret i orden!